You are visitor

01 Disyembre 2010

Red Riding Hood

Si Red ay labing-walong taong gulang ngayon.Pinaghanda siya ng kanyang mga magulang. Masaya ang buong araw ni Red maliban sa iisang bagay: Hindi nakapunta sa salu-salo nila ang pinakapaborito niyang tiyuhin.

Nakatira sa kabilang baranggay ang Tiyo Paeng niya. Matikas na lalaki ito, pangalawang tatay niya kung tutuusin. Parang hita na ni Red ang mga bisig nito na nababalutan ng balahibo, at kung mag-ahit ito ay araw-araw, dahil kung hindi, ay nababalutan na ng patubo'ng mga buhok ang pisngi at paligid ng bibig nito, bagay na gustung gusto ni Red dahil parang mangangahoy ang itsura nito.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...