You are visitor

01 Disyembre 2009

Banyo

Ibinaba ni Sebastian ang binabasang diyaryo at tumungo sa banyo ng kainan na iyon. Doon ay may 2 urinals; sa isa ay mayroon nang nanunubig. Bahagyang napagmasdan ni Sebstian ang likuran ng lalaki; suot nito'y pulang kamiseta na may itim na manggas. Hapit sa magandang katawan nito ang kasuotan, maging ang itim na maong na hapit rin sa malalaking hita at binti. Nakatukod sa pader ang isang kamay nito habang ang kabila'y nakahawak sa ari. Nakatingala ito at marahil nilalasap ang giinhawa ng pagbabawas ng naipong tubig sa katawan. bahagyang nakabuka ang mga labi at marahang maririnig mo ang mahinang pagungol nito.
Tinabihan ni Sebastian ang lalaki at habang inilalabas ang kanyang pagkalalaki'y nakatingin sa mukha ng katabi. Malago at kulot ang buhok nito. Matangos at manipis ang ilong at malalalim ang mga mata'ng mahahaba ang pilikmata. Nakaarkong pataas ang mga makakapal na kilay nito.


Hindi na mapigilang tingnan ni Sebastian ang ikinaliligaya ng lalaki, iginala ang paningin sa bagay na hinahawakan nito. Sa magkapanabay na panunubig nila ay sinamantala niyang nakapikit ng mariin ang katabi at sinulyapan ang ari nito.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...